Uslovi korišćenja

Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda iz ponude Velvet sport putem Web shop-a.

Web shop omogućava on-line kupovinu svim punoletnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).


1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Velvet sport da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza.

Velvet sport će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi firmi Velvet sport neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.


2. CENE


Cene Proizvoda su izražene u dinarima i iskazane su sa PDV-om.

Dostava Proizvoda kupljenih putem Web shop-a, vrši se o trošku Korisnika i na adresu Korisnika.

Plaćanje Proizvoda može se izvršiti pouzećem, a korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.3. DOSTAVA


Dostava naručenih Proizvoda putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju potrebe, Velvet sport će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese i obaviti postupak isporuke.4. OPŠTE ODREDBE


Velvet sport zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Velvet sport.